Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN HAARDHOUT VAN DEN AKKER

Hout bestellen gaat bij ons snel en gemakkelijk en we hanteren makkelijke leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. De ondernemer

Landbouwbedrijf van den Akker, handelend onder de naam: Haardhout van den Akker
Boijlerweg 128, 8392 NL Boijl
Tel: 06 48105709
KvKnummer: 54353173

Artikel 2. De koper

Nederlands persoon die op of via de website van Haardhout van den Akker of telefonisch de bestelling doet van haardhout. Dit kan een los gestorte levering of bigbaglevering zijn. Koper is daarna afnemer van het haardhout.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Haardhout van den Akker sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van de koper op of of nabij leveringsadres.

3.2 Mocht er schade aan eigendommen van koper ontstaan, dan kan de koper zich per e-mail wenden tot Haardhout van den Akker.

Artikel 4. Bestelling en Betaling

4.1 Koper bestelt haardhout via de website van Haardhout van den Akker. Na bestelling (in de webshop) dient koper te kiezen voor iDeal-betaling.
Los gestorte leveringen worden achteraf betaald per factuur. U ontvangt dus een factuur van de Haardhout van den Akker.

4.2 Haardhout van den Akker controleert alle bestellingen. Indien een bestelling niet correct is afgehandeld (niet is betaald of is geannuleerd) zal ondernemer contact opnemen met de koper.

4.3 Koper wordt door Haardhout van den Akker op de hoogte gebracht wanneer een zending gereed voor levering is en wanneer deze geleverd wordt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle bestelde zaken blijven eigendom van Haardhout van den Akker totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen naar Haardhout van den Akker heeft voldaan en de levering geweest is op adres van koper.

Artikel 6. Aflevering bigbags

6.1 Bigbag worden geleverd door een vrachtwagen van 18 meter lang en 4 meter hoog met een gewicht van ca 50 ton. De leveringen geschieden met kooi-aap of meeneemheftruck. De meeneemheftruck heeft een eigen gewicht van 2 ton plus het gewicht van de lading. De losplaats moet geschikt zijn voor minimaal dit gewicht. De kooiaap lost de zending op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, naast de vrachtwagen, op een door de chauffeur te bepalen plek. Palletwagens kunnen niet rijden op een onverharde weg/pad.

6.2 Indien de chauffeur geen mogelijkheid ziet tot aflevering zal de chauffeur de zending direct naast de vrachtwagen plaatsen. Chauffeur zal dit ook kenbaar maken aan de koper. 

6.3 De chauffeur bepaalt waar de bigbag geleverd wordt, anders wordt er geleverd op risico van de opdrachtgever. Afwijking van deze regel, op verzoek van de opdrachtgever of geadresseerde, geschiedt dan ook geheel op diens risico. Men vrijwaart de vervoerder van alle aansprakelijkheid voor eventuele schades welke zijn ontstaan door het lossen op een andere plaats dan naast de vrachtwagen en verplicht zich de extra kosten voor zijn rekening te nemen.

6.4 Wanneer de chauffeur in overleg met koper niet een duidelijke locatie overeen kan komen is dit géén reden tot annulering van de order. Dan zal chauffeur de zending direct naast de vrachtwagen leveren.

6.5 Om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen wordt er een voorkeursdag gevraagd. De vervoerder zal hier proberen rekening mee te houden. Vóór aflevering maakt de vervoerder een definitief aflevermoment met u. Mocht u op moment van levering ‘niet thuis’ zijn, dan kunnen wij de levering NIET doen. In dat geval wordt de zending meegenomen en een andere dag bij u afgeleverd. De kosten (om een andere dag voor u te leveren) zijn voor rekening van de koper. Deze aanvullende kosten van € 100,00 dient u rechtstreeks aan de vervoerder te betalen.

6.6 De op de website getoonde prijzen zijn inclusief vrachtkosten en inclusief BTW.

Artikel 6. Aflevering losgestort

6.1 Haardhout van den Akker kan op verschillende manieren bezorgen. De meest gebruikelijke manier is levering d.m.v. vrachtwagen met laadbak. In principe levert Haardhout van den Akker tot aan de oprit of op een voor Haardhout van den Akker gemakkelijk te bereiken plek. 

6.2 De chauffeur bepaalt waar het hout gestort wordt, anders wordt er gestort op risico van de opdrachtgever. Afwijking van deze regel, op verzoek van de opdrachtgever of geadresseerde, geschiedt dan ook geheel op diens risico. Men vrijwaart de vervoerder van alle aansprakelijkheid voor eventuele schades welke zijn ontstaan door het lossen op een andere plaats dan naast de vrachtwagen en verplicht zich de extra kosten voor zijn rekening te nemen.

6.3 De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief vrachtkosten. Vrachtkosten worden op basis van het afleveradres berekend.

Artikel 7. toeslag en annuleren

7.1 Bij een levering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene/milieuzones berekenen wij een toeslag voor het transport.

7.2 Voordat de order op ‘verzending’ gaat kan een order worden geannuleerd. Haardhout van den Akker rekent voor deze annulering € 50,00 administratiekosten. De betaalde orderkosten, minus de annuleringskosten worden retour gestort aan koper.

7.3 Nadat de order op ‘verzending’ is, kan koper de order ook annuleren, echter worden hier tevens aanvullende (vervoer- en logistieke) kosten berekend. Haardhout van den Akker rekent voor deze annulering € 150,00 administratiekosten. De betaalde orderkosten, minus de annuleringskosten worden retour gestort aan koper.

Artikel 8. Klachten/retourzendingen

8.1 Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Haardhout van den Akker binnen 7 (zeven) dagen na levering. Dat kan op het mailadres: info@haardhoutvandenakker.nl

8.2 Indien koper het geleverde product niet accepteert en retourneert via de chauffeur, dient Haardhout van den Akker telefonisch op de hoogte gebracht te worden. Zonder akkoord van Haardhout Van den Akker kunt u geen orders retourneren. Bij retournering zijn de retourkosten voor rekening van koper.

Heeft u vragen over onze leveringsvoorwaarden? Dan kunt u contact met ons opnemen.